BGP多线服务器

独立服务器A型

 • CPU:16核
 • 内存: 16G
 • 硬盘: 240G
 • 硬防: 120G
 • 带宽: 30M独享
 • 联系QQ:286481521
 • 说明:独立物理机

BGP多线服务器

独立服务器B型

 • CPU: 8核
 • 内存: 8G
 • 硬盘: 120G硬盘
 • 硬防: 120G
 • 带宽: 50M独享
 • 联系QQ:286481521
 • 说明:独立物理机

BGP多线服务器

独立服务器C型

 • CPU: 16核
 • 内存: 16G
 • 硬盘: 240G固态盘
 • 硬防: 120G
 • 带宽: 50M独享
 • 联系QQ:286481521
 • 说明:独立物理机

BGP多线服务器

独立服务器D型

 • CPU: 16核
 • 内存: 32G
 • 硬盘: 240G固态盘
 • 硬防: 120G
 • 带宽: 50M独享
 • 联系QQ:286481521
 • 说明:独立物理机

BGP多线服务器

独立服务器E型

 • CPU: 24核
 • 内存: 32G
 • 硬盘: 240G固态
 • 硬防: 120G
 • 带宽: 50M独享
 • 联系QQ:286481521
 • 说明:独立物理机

BGP多线服务器

独立服务器F型

 • CPU: 32核
 • 内存: 32GB
 • 硬盘: 240G固态
 • 硬防: 120G
 • 带宽: 50M独享
 • 联系QQ:286481521
 • 说明:独立物理机

Copyright 2021 互动易联网络科技中心版权所有